News

丁当王柏森弄哭观众

改编自经典同名电影巨作《搭错车》音乐剧23日登陆云顶云星剧场,带给大马观众最催泪、最感动的大型歌舞音乐剧。《搭错车》由“全民情歌天后”叮噹、台湾“音乐剧之王”王柏森、创作歌手兼戏剧小生陈乃荣、实力音乐剧演员叶文豪等13名演员领衔主演。

Read More »

Archive

丁当王柏森弄哭观众

改编自经典同名电影巨作《搭错车》音乐剧23日登陆云顶云星剧场,带给大马观众最催泪、最感动的大型歌舞音乐剧。《搭错车》由“全民情歌天后”叮噹、台湾“音乐剧之王”王柏森、创作歌手兼戏剧小生陈乃荣、实力音乐剧演员叶文豪等13名演员领衔主演。

Read More »

Archive